Изаберите ваш језик

На иницијативу родитеља деце са инвалидитетом, дошли смо до идеје да је сваку нашу активност потребно крунисати нечим заједничким а то је једо име. Тако је настала иницијатива за оснивање удружења. Наш првобитни циљ био је да окупимо нашу децу, да им омогућимо њихово виђење у нашем друштву и да подигнемо свест свих нас у окружењу.

Мисија

Мисија удружења је подршка лицима са инвалидитетом за остваривање њихових законских права, унапређење преосталих њихових капацитета, побољшање квалитета живота и стварање услова за социјалну реинтеграцију у локалну заједницу.

 

Визија

Визија удружења је да препознатљивим начином ангажованог окупљања и активностима особа са овом врстом инвалидитета, подигнемо квалитет живота како члановима удружења и њиховим породицама тако и прихватањем од стране локалне заједнице да узајамно направимо квалитетан и општеприхватљив суживот целокупне заједнице на највишем могућем нивоу развијених земаља.

 

Циљеви

Основни циљ је удруживање лица са церебралном и дечијом парализом као и њихових родитеља која имају заједнички интерес за остваривањем својих права из инвалидске заштите везаних за лечење и рехабилитацију, школовање, професионално оспособљавање, запошљавање и других права.
- Ублажавање проблема дискриминације према лицима са инвалидитетом и боље прихватање у локалној заједници
- Обезбеђивање равноправних услова живота лица са инвалидитетом
- Укидање техничких баријера путем прилагођавања условима живота лицима оболелим од церебралне и дечије парализе
- Развијање позитивних ставова и односа коперације особа са инвалидитетом у односу на локалну заједницу путем информисања и програма едукације.
- Стварање услова за самосталан живот особа са инвалидитетом на основу преосталих способности путем пројеката алтернативних видова образовања прилагођених овим лицима ради могућности запошљавања као крајни циљ социјалне интеграције.
- Развој професионалних и креативних способности чланова Удружења.


Редовне активности

- Евиденција чланства и праћења потреба ради бољег сагледавања социјалне, материјалне и целокупне животне ситуације наших чланова.
- Материјална подршка најугроженијим члановима путем конкретних хуманитарних акција.
- Повезивање у локалној средини са сродним хуманитарним организацијама, институцијама, локалном влашћу и другим невладиним организацијама.